Joanna Cole | Scholastic Asia

Joanna Cole

Joanna Cole

เกิด
Newark,
ที่อยู่ปัจจุบัน

ตอนเรียนอยู่เกรดห้า ฉันพบว่าตัวเองสนุกกับการอธิบายสิ่งต่างๆ และเขียนรายงานส่งคุณครู ฉันมีครูคนหนึ่งคล้ายๆ กับมิสฟริสเซิล เธอรักวิชาที่ตัวเองสอน ทุกๆ สัปดาห์ เธอจะให้นักเรียนทำการทดลองหน้าห้อง และฉันก็อยากจะเป็นเด็กนักเรียนคนนั้นเสมอ ผลการเรียนมีความสำคัญกับฉันมาก นั่นอาจเป็นเพราะว่า ทำไมฉันจึงต้องมาเขียนหนังสือให้เด็กอ่านแบบนี้หลังจากเรียนจบ ฉันสอนหนังสือในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง เป็นบรรณารักษ์ บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักเขียน หนังสือเล่มแรกของฉันคือCockroaches บทความหนึ่งในนิตยสาร Wall Street Journal เป็นแรงบรรดาลใจให้ฉันทำการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ฉันพบว่าไม่เคยมีหนังสือเด็กเล่มไหนเขียนเกี่ยวกับแมลงสาบก่อนเลย ฉันเลยคิดว่า...ทำไมไม่มีเลยละ อีกอย่าง ฉันมีเวลาพอที่จะศึกษาสัตว์ประเภทนี้ที่อยู่ในอพาร์ทเมนท์ราคาประหยัดในนิวยอร์คของฉันตั้งแต่นั้นมา ฉันก็เขียนหนังสือทั้งสารคดีและนวนิยายสำหรับเด็ก ในหนังสือแนววิทยาศาสตร์ของฉันรวมถึง The Magic School Bus ฉันเขียนเกี่ยวกับแง่คิดมากกว่าข้อเท็จจริง ฉันพยายามตั้งคำถาม เช่น นักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าไดโนเสาร์หน้าตาอย่างไร หลังจากนั้น ฉันก็พยายามตอบคำถามนั้นตอนที่เขียนหนังสืองานเขียนเป็นเรื่องยาก แต่เป็นงานที่สนุกที่สุดในโลก

No Books Found

Mon, 06/03/2013 - 20:01 -- yashwant.thakur
Thai
Author Picture: 
เกิด: 
Newark,
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
Bio: 

ตอนเรียนอยู่เกรดห้า ฉันพบว่าตัวเองสนุกกับการอธิบายสิ่งต่างๆ และเขียนรายงานส่งคุณครู ฉันมีครูคนหนึ่งคล้ายๆ กับมิสฟริสเซิล เธอรักวิชาที่ตัวเองสอน ทุกๆ สัปดาห์ เธอจะให้นักเรียนทำการทดลองหน้าห้อง และฉันก็อยากจะเป็นเด็กนักเรียนคนนั้นเสมอ ผลการเรียนมีความสำคัญกับฉันมาก นั่นอาจเป็นเพราะว่า ทำไมฉันจึงต้องมาเขียนหนังสือให้เด็กอ่านแบบนี้หลังจากเรียนจบ ฉันสอนหนังสือในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง เป็นบรรณารักษ์ บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักเขียน หนังสือเล่มแรกของฉันคือCockroaches บทความหนึ่งในนิตยสาร Wall Street Journal เป็นแรงบรรดาลใจให้ฉันทำการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ฉันพบว่าไม่เคยมีหนังสือเด็กเล่มไหนเขียนเกี่ยวกับแมลงสาบก่อนเลย ฉันเลยคิดว่า...ทำไมไม่มีเลยละ อีกอย่าง ฉันมีเวลาพอที่จะศึกษาสัตว์ประเภทนี้ที่อยู่ในอพาร์ทเมนท์ราคาประหยัดในนิวยอร์คของฉันตั้งแต่นั้นมา ฉันก็เขียนหนังสือทั้งสารคดีและนวนิยายสำหรับเด็ก ในหนังสือแนววิทยาศาสตร์ของฉันรวมถึง The Magic School Bus ฉันเขียนเกี่ยวกับแง่คิดมากกว่าข้อเท็จจริง ฉันพยายามตั้งคำถาม เช่น นักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าไดโนเสาร์หน้าตาอย่างไร หลังจากนั้น ฉันก็พยายามตอบคำถามนั้นตอนที่เขียนหนังสืองานเขียนเป็นเรื่องยาก แต่เป็นงานที่สนุกที่สุดในโลก

Primary Site Section: