| Scholastic Asia

นักเขียนและนักวาดภาพประกอบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเขียน พร้อมกับอ่านชีวประวัติกับบทสัมภาษณ์นักเขียนที่โด่งดังในวงการหนังสือสำหรับเด็ก